Visie

 

Mensen kunnen meer dan ze zelf denken, daar ben ik van overtuigd. De antwoorden op veel van je vragen zitten in jezelf. De omstandigheden of je overtuigingen zorgen ervoor dat je niet altijd bij die antwoorden kunt. Een adviseur is dan niet de oplossing.

Met coaching kan ik je wel verder helpen. Ik stel vragen, confronteer je respectvol met je gedrag en overtuigingen en help je je eigen antwoorden te bereiken. Dit geeft vertrouwen en energie en maakt dat je weloverwogen besluiten neemt over je ontwikkeling.

Zelfs al ligt de reden van je opvattingen en overtuigingen in het verleden, ik ga uit van het heden. Het verleden is geweest en verandert niet. In het heden besluit je dat je het in de toekomst anders gaat doen. Dat inzicht maakt het mogelijk om je verder te ontwikkelen. Ik help je bij het vinden van een praktische aanpak.

Voor teams werkt dit hetzelfde. Teams kennen zelf de oplossing voor hun kwesties alleen komen ze daar niet altijd uit zichzelf bij. Door het gesprek met respectvol kritische vragen op gang te brengen en te confronteren met de gezamenlijk ontwikkelde gedragspatronen wordt verandering mogelijk.  

 
   

 

 


Coaching Mieke Miltenburg
Slingerkogelstraat 38 • 6515 GG Nijmegen • 06-41361144 • 024-8440404 • Informatie@coachingmiekemiltenburg.nl