Coaching is er voor individuen en voor teams. Het helpt je om je eigen antwoorden en oplossingen te vinden.

Energievreters-Energiegevers in balans
Herken je dit? Iedereen heeft ze: energiegevers en energievreters. Energiegevers zijn die dingen die je eindeloos kunt doen zonder geestelijk moe te worden. Energievreters zijn het tegenovergestelde, daar loop je van leeg. Zolang deze twee goed in balans zijn voel je je goed. Door periodiek en preventief aandacht te besteden aan de balans tussen de energievreters en energiegevers haal je het maximale uit jezelf.
Deze methode pas ik zowel toe in individuele coachingstrajecten als in workshops voor teams.
"Mieke helpt je die inzichten te krijgen die je op dat moment goed kunt gebruiken. Haar rake voorbeelden uit eigen professionele en privésfeer maken de coachingsgesprekken prettig, ontspannen en leerzaam." LinkedIn februari 2012

Teamcoaching
Hierbij kun je denken aan feedbackworkshops, begeleiding bij het maken van werkafspraken, teamontwikkeling, teamsamenstelling. De Profile Dynamics profielen kunnen hierbij goed van pas komen.

Coaching op competenties
Competentiemanagement is bedoeld om je te ontwikkelen. Maar doe doe je dat nu precies? Overwin wat je blokkeert en je functioneert beter. Vaak is het voldoende om je bewust te worden van je gedrag en het effect daarvan op jezelf en op anderen. Eenmaal bewust van je gedrag, kun je kiezen om het anders te gaan doen.
Je gaat het nieuwe gedrag toepassen en in volgende gesprekken bespreken we hoe het gaat, wat je kunt doen om jezelf te helpen.

Loopbaanvraagstukken
Door zicht te krijgen op je drijfveren en motivaties kun je een gefundeerde loopbaankeuze maken. Ik kan je helpen inzicht te krijgen in je motivatie, je drijfveren, je vaardigheden en competenties.

 

Werkwijze 

Intakegesprek
Als coach ben ik mijn eigen instrument, het is daarom van belang dat er eerst kennis wordt gemaakt zodat we beiden kunnen bepalen of we een traject in gaan of niet. Dit intakegesprek is gratis. Indien gewenst kan bij (een gedeelte van) dit gesprek je leidinggevende aanwezig zijn.

Vaststellen coachvraag, gewenste resultaat en termijn, rapportage
Coaching is gericht op gedragsverandering. Een goed gedefinieerd vertrekpunt in de vorm van een duidelijke coachvraag is cruciaal. Door heldere afspraken te maken over het resultaat kun je gericht en gemotiveerd aan het werk.

In dit eerste gesprek spreken we een aantal gesprekken af. De gesprekken duren ongeveer anderhalf uur en worden om de twee à drie weken gehouden. In de tussenliggende perioden werk je in de praktijk aan je gestelde doelen. Natuurlijk is het mogelijk om gedurende het traject het aantal gesprekken bij te stellen.
Indien gewenst verzorg ik een verslag van het coachingstraject. Indien van toepassing kan ik je voorzien van een verslag voor de leidinggevende. Dit verslag geeft je leidinggevende informatie over het proces maar nooit over de inhoud van de gesprekken.

Serie gesprekken waarin je je bewust wordt van je gedrag
Door vragen te stellen en je te confronteren met je gedrag en het effect daarvan ontstaat er bewustzijn. Coaching is geen therapie! Wanneer je je bewust bent van je gedrag kun je een keuze maken om het gedrag te veranderen.

Om tot inzicht en antwoord op de coachvraag te komen maak ik, passend bij de persoon en bij de situatie, gebruik van verschillende technieken of methoden. Bijvoorbeeld de functionele analyse, RET, kernkwadranten en de cirkel van acht.

Afsluitend gesprek
Bekeken wordt of aan de coachvraag is voldaan en of het vooraf afgesproken resultaat is gehaald. Indien gewenst kan het aantal gesprekken naar boven of beneden worden bijgesteld.

 

 

 


Coaching Mieke Miltenburg
Slingerkogelstraat 38 • 6515 GG Nijmegen • 06-41361144 • 024-8440404 • Informatie@coachingmiekemiltenburg.nl